فضاي كشور بايد فهم درستي از جامعه جوان و اقتضائات آن داشته باشد
فضاي كشور بايد فهم درستي از جامعه جوان و اقتضائات آن داشته باشد

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بخش ورزش نقش پراهميتي در تقويت سرمايه هاي اجتماعي دارد گفت: نشاط، اميد و تحرك از مؤلفه هاي اصلي سرمايه هاي اجتماعي هستند و ورزش نقش فراواني در تقويت اين سه مؤلفه دارد. اسحاق جهانگيري عصر امروز (چهارشنبه) در آيين تكريم وزير سابق و معارفه وزير جديد ورزش […]

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بخش ورزش نقش پراهميتي در تقويت سرمايه هاي اجتماعي دارد گفت: نشاط، اميد و تحرك از مؤلفه هاي اصلي سرمايه هاي اجتماعي هستند و ورزش نقش فراواني در تقويت اين سه مؤلفه دارد.

اسحاق جهانگيري عصر امروز (چهارشنبه) در آيين تكريم وزير سابق و معارفه وزير جديد ورزش و جوانان اظهار داشت: آقاي گودرزي در دوره مسئوليت خود صادقانه و با تلاش شبانه روزي آنچه در توان داشت در خدمت عرصه ورزش و جوانان گذاشت.
معاون اول رئيس جمهور افزود: اميدوارم آقاي سلطاني فر كه از چهره هاي آشنا و مدير باسابقه در مسئوليت هاي مختلف است، در مسئوليت جديد بتواند همانند گذشته منشأ خدمات به كشور باشد.
جهانگيري با اشاره به اهميت جايگاه وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: اين وزارتخانه به دليل ويژگي هاي خاص و اهميت حوزه ورزش و جوانان بايد بتواند خود را با تحولات روز دنيا هماهنگ كرده و برنامه هاي ورزش و جوانان را با نگاهي علمي و دقيق دنبال كند.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه جامعه ايراني جامعه اي جوان است، تصريح كرد: فضاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجرايي كشور بايد فهم درستي از جامعه جوان و اقتضائات آن داشته باشد و سازوكاري طراحي كند كه قادر باشد به نيازهاي جامعه جوان كشور پاسخ دهد.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه ورزش در جهان امروز بر همه عرصه ها تأثيرگذار است گفت: ورزش بر سياست، اقتصاد، فرهنگ و همه شئونات كشور تأثير تعيين كننده دارد و اين يعني دولت بايد سياستگذاري مناسبي در بخش ورزش انجام دهد.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد با جديت به جامعه جوان كشور بپردازيم و مسائل مرتبط با جوانان را ساماندهي كنيم، افزود: آقاي سلطاني فر بايد به موضوع جوانان به عنوان يك موضوع جدي توجه كند و حل مسائل مرتبط با جوانان را در دستور كار قرار دهد.
وي ادامه داد: جمعيت جوان بخش زيادي از جامعه ايراني را تشكيل مي دهد و جوانان سهم تعيين كننده اي در كشور دارند، به همين دليل رسيدگي به مسائل جوانان بايد با سازوكارهاي مناسب دنبال شود.

جهانگيري در ادامه از ورزشكاران به عنوان گروه هاي مرجعي ياد كرد كه مورد توجه مردم هستند و گفت: ورزشكاران مي توانند به جامعه نشاط دهند و خودشان نيز به عنوان سفيران اميد در ميدان هاي ورزشي حضور داشته باشند.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت نگاه ويژه اي به عرصه ورزش و جوانان كشور دارد، اظهار اميدواري كرد سلطاني فر وزير جديد اين وزارتخانه بتواند مسير گذشته را با سرعت هر چه بيشتر ادامه دهد و دولت نيز در اين مسير كمك خواهد كرد.
دكتر جهانگيري با قدرداني از جوانان و ورزشكاران كشور كه در ميدان هاي مختلف ورزشي و علمي براي كشور افتخار كسب مي كنند، قدرداني كرد و گفت: علي رغم محدوديتهاي موجود در بودجه، دولت در حد وسع به بخش ورزش و جوانان كمك خواهد كرد.
در اين مراسم وزير سابق ورزش و جوانان گفت: كار ما همانند دوي امدادي است كه ادامه مسير به آقاي سلطاني فر واگذار شده و اميدوارم ايشان بتواند اين مسير را بهتر از گذشته ادامه دهد.
وزير جديد ورزش و جوانان هم گزارشي از برنامه هاي خود براي اين وزارتخانه ارائه كرد و به تشريح روش هاي اجرايي و برنامه هاي مديريتي خود براي فعاليت وزارت ورزش و جوانان پرداخت .