فرهنگسرای مشارکتی کودک و خانواده +گزارش تصویری
فرهنگسرای مشارکتی کودک و خانواده +گزارش تصویری

روان‌شناس و استاد دانشکده الزهرا با بیان اینکه فرهنگسرای مشارکتی کودک و خانواده با مجوز شهرداری منطقه ۲ و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تاسیس شده،گفت: مهمترین رویکرد فرهنگسرای مشارکتی ایجاد تعامل مثبت و مؤثر بین کودک و والدین است.

روان‌شناس و استاد دانشکده الزهرا با بیان اینکه فرهنگسرای مشارکتی کودک و خانواده با مجوز شهرداری منطقه ۲ و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تاسیس شده،گفت: مهمترین رویکرد فرهنگسرای مشارکتی ایجاد تعامل مثبت و مؤثر بین کودک و والدین است.