به نظرتان کدام یک از گزینه های زیر برای تصدی پست شهرداری تبریز شایسته تر و مناسب تر است؟

View Results

Loading ... Loading ...