فرمانداری تبریز در لوایح و موارد مطروحه در شورای شهر دخالتی ندارد
فرمانداری تبریز در لوایح و موارد مطروحه در شورای شهر دخالتی ندارد

فرماندار شهرستان تبریز گفت: فرمانداری به شورای شهر تبریز دستور بررسی یا تصویب موضوعی را نمی دهد. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، رحیم شهرتی فر اظهار داشت: فرمانداری تبریز در لوایح و موارد مطروحه در شورای شهر دخالتی ندارد و وظیفه دارد مصوبات شورای شهر را در کمیته بررسی و تطبیق […]

فرماندار شهرستان تبریز گفت: فرمانداری به شورای شهر تبریز دستور بررسی یا تصویب موضوعی را نمی دهد.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، رحیم شهرتی فر اظهار داشت: فرمانداری تبریز در لوایح و موارد مطروحه در شورای شهر دخالتی ندارد و وظیفه دارد مصوبات شورای شهر را در کمیته بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین ، مطرح و درصورت عدم مغایرت با قانون، تائید کند.

وی افزود: با توجه به شائبه ی تبلیغاتی مصوبات اهدای هبه یا کمک مالی به شخصیت های حقوقی و حقیقی ، به شورای اسلامی شهر تبریز پیشنهاد شد تا زمان انتخابات چنین لوایحی طرح و تصویب نشود؛  کمک مالی به تیم تراکتورسازی در شورای اسلامی تبریز با پیشنهاد شهرداری در شورا ی شهر  مطرح شده است  تا این تیم بتواند بخشی از بدهیهای ضروری و اورژانسی را بپردازد.

فرماندار تبریز ادامه داد: این مصوبه، همانند مصوبات دیگر در کمیسیون تطبیق مطرح و پس از بررسی مستندات در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.