فاز دوم کانال فرامنطقه ای شهرک خاوران در آستانه تکمیل
فاز دوم کانال فرامنطقه ای شهرک خاوران در آستانه تکمیل

فاز دوم کانال فرامنطقه ای شهرک خاوران در آستانه تکمیل فاز دوم پروژه بزرگ زیرساختی کانال فرامنطقه ای شهرک خاوران، با هدف جمع آوری و هدایت آب های سطحی سرشاخه های سه مسیل واقع در این محل، در مرحله تکمیلی و پایانی خود قرار گرفته است. به گزارش قلم پرس،، هادی بدری حامد، شهردار منطقه، […]
فاز دوم کانال فرامنطقه ای شهرک خاوران در آستانه تکمیل

فاز دوم پروژه بزرگ زیرساختی کانال فرامنطقه ای شهرک خاوران، با هدف جمع آوری و هدایت آب های سطحی سرشاخه های سه مسیل واقع در این محل، در مرحله تکمیلی و پایانی خود قرار گرفته است.

به گزارش قلم پرس،، هادی بدری حامد، شهردار منطقه، به بیان جزییات این پروژه پرداخت و گفت: فاز دوم این کانال، به طول ۶۵۰ متر در قسمت فرامنطقه ای شهرک خاوران از ابتدای سال جاری با اجرای عملیات دیوارچینی سنگی تا این زمان در حال اجرا بوده و اینک از بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار شده است. دیواره های سنگ چینی شده این کانال به ارتفاع ۳ متر ساخته شده اند.

بدری حامد در ادامه به تشریح جزییات این پروژه پرداخت و افزود: پروژه زیرساختی و حیاتی کانال فرامنطقه ای – که از مهم ترین برنامه های مدون و راهبردی – عملیاتی ۵ ساله شهرداری کلانشهر تبریز است -در سال ۱۳۹۷، پس از انجام مطالعات میدانی و شناسایی نقاط سیلاب خیز شهرک خاوران با هدف تجمیع آب های سطحی و روان آب های جاری در مسیل ها و کاهش خطر پذیری این شهرک از سیلاب های احتمالی به دلیل وجود چندین سر شاخه مسیل های فعال در این نقطه از بخش فرامنطقه ای از جمله سه سرشاخه  واقع در اطراف روستاهای شادآباد علیا، زرنق و چؤلن دره و هدایت آب های سطحی جاری از این سه مسیل مورد اشاره به طرف کانال انحرافی سولی دره طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: آب های سطحی هدایت شده پس از ورود به سولی دره، به آجی چای (مهرانه رود) جاری خواهندشد. متراژ اصلی این پروژه، ۴.۵ کیلومتر (۴۵۰۰ متر)، به عرض متغیر ۱۰ متر و به عمق  متغیر ۸-۵ متر، (بسته به دبی آب) است که برابر برنامه ریزی های انجام یافته، در ۳ فاز و ۳ قرارداد مجزا برای اجرایی شدن آماده گشته است. این کانال، به موازات مسیر راه آهن بخش فرامنطقه ای شهرک خاوران در حال ساخت است، اما، وجود دو معارض در مسیر پیش بینی شده برای ساخت کانال فرامنطقه ای موجب شده است تا فعلاً، حدود ۱۲۰۰ متر از متراژ کلی این کانال از توان اجرایی برخوردار نباشد.

شهردار منطقه ۹ همچنین تصریح کرد: عملیات خاکبرداری کل مسیر کانال فرامنطقه ای با حجم ۱۶۰ هزار متر مکعب و به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر انجام یافته است. فاز اول این کانال، با ساخت ۵۵۰ متر و انجام عملیات خاکبرداری، دیواره سنگ چینی شده و تثبیت و رگلاژ کف و سنگ چینی با بتن مگر، پیش از این به اتمام رسیده است.

وی اضافه کرد: فاز دوم این پروژه نیز در سال جاری، چنانکه اشاره شد، با ساخت ۶۵۰ متر و انجام عملیات خاکبرداری، تثبیت کف و دیواره سنگ چینی شده در مرحله بهره برداری قرار گرفته است. فاز سوم این پروژه در سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهدشد.

بدری حامد تشریح کرد: مهم ترین کاربرد این پروژه، افزون بر کنترل ساخت و ساز و پیشگیری از تخلفات سوء و فاجعه آفرین فرصت طلبان متخلف؛ ایجاد امکان برای کنترل و مهار سیلاب ها در سطح منطقه ۹ است. تا پیش از ساخت این کانال، در زمان بارندگی شدید، آب های روان از طرف این مسیل ها موجب جاری شدن سیل در سطح شهرک خاوران می شد.

او اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این کانال و با مشخص شدن مسیر این مسیل، در کنار کنترل سیلاب ها، کار پاکسازی، لایروبی و جمع آوری و هدایت آب های سطحی در این مکان نیز به صورت مستمر انجام یابد.

وی همچنین اظهار کرد: با ایجاد این کانال و جمع آوری و هدایت آب های جاری سرشاخه های مسیل ها به سمت مسیل سولی دره و سپس آجی چای ( مهرانه رود )، این رودخانه مرکزی و طولی کلانشهر تبریز از کم آبی و بی آبی نجات خواهدیافت و منظری زیبا و برخوردار از تأثیرات هوایی مرطوب و معتدل برای خط طولی و مرکزی شهر فراهم می شود.