غریب آبادی: استقلال قوه قضائیه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
غریب آبادی: استقلال قوه قضائیه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است

هیات قضایی و حقوق بشری کشورمان در ادامه هفتمین دور از گفتگوهای حقوق بشری دو جانبه ایران و سوئیس، عصر روز سه شنبه ۲۳ خرداد، با رئیس دادگاه “اجباری” این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در ابتدای این دیدار، رئیس دادگاه توضیحاتی را در خصوص ساختار، شرح […]

هیات قضایی و حقوق بشری کشورمان در ادامه هفتمین دور از گفتگوهای حقوق بشری دو جانبه ایران و سوئیس، عصر روز سه شنبه ۲۳ خرداد، با رئیس دادگاه “اجباری” این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در ابتدای این دیدار، رئیس دادگاه توضیحاتی را در خصوص ساختار، شرح وظایف، کارکرد و صلاحیت های این دادگاه ارائه نمود و هدف از تشکیل آن را نظارت بر دادستانی ها و اقدامات آنها در حوزه بازداشت و شیوه های تحقیق و جمع آوری اطلاعات بیان نمود تا به حقوق شهروندی و حریم خصوصی متهمین، فراتر از قوانین لطمه ای وارد نشود.

در این دیدار، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس هیات ایرانی نیز ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص سازوکار دادسراها و محاکم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به تشریح ساختار نظام قضایی و نقش آن در احیای حقوق عامه و اجرای عدالت، استقلال کامل قوه قضائیه و استقلال قضات پرداخت.

وی، استقلال قوه قضائیه را مهمترین تضمین برای اجرای عدالت برشمرد و با اشاره به نظام مجازات ها در کشور، درخصوص قانون محور بودن تمامی مجازات های صادره توسط قضات نیز مطالبی را مطرح کرد.

در بخش پایانی این دیدار نیز، قاضی حسینی، توضیحاتی را در مورد حقوق متهم در چارچوب قوانین کیفری جمهوری اسلامی ارائه نمود که مورد استقبال واقع گردید.