عکس/ مزرعه کلزا، اطراف روستای دستجرد گوگان
عکس/ مزرعه کلزا، اطراف روستای دستجرد گوگان
نمایی زیبا از مزرعه کلزا در اطراف روستای دستجرد گوگان

نمایی زیبا از مزرعه کلزا در اطراف روستای دستجرد گوگان

عکس: وحید اعلایی