عرضه ۱۷۰ هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی
عرضه ۱۷۰ هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ روز گذشته نیز در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران، ۱۰ هزار و ۱۰۰ قرارداد معادل یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۶۷۸ میلیون ریال توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – نیروگاه گتوند برای دوره تحویل روزانه و هفتگی […]

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ روز گذشته نیز در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران، ۱۰ هزار و ۱۰۰ قرارداد معادل یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۶۷۸ میلیون ریال توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – نیروگاه گتوند برای دوره تحویل روزانه و هفتگی فروردین ماه ۱۴۰۰ عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

همچنین، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۲۴,۱۰۰ قرارداد معادل ۱۷,۹۰۶,۳۰۰ کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۶ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با متوسط قیمت ۳۴۵ ریال بر کیلووات ساعت معامله شد.

همچنین، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، ۹۳۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال معامله شد.

لازم به ذکر است، در تابلو سلف موازی استاندارد در نماد “سمیعا ۰۰۱” تعداد  ۹۱۷  قرارداد با ارزش بیش از۱۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.