عربستان ذخایری از انواع موشکهای بالستیک میان بُرد نیز در اختیار دارد
عربستان ذخایری از انواع موشکهای بالستیک میان بُرد نیز در اختیار دارد

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا گفت: بر خلاف جنجال های تبلیغاتی که بر سر برنامه موشکی ایران براه افتاده، عربستان، اسرائیل، مصر و حتی امارات از دهه ها پیش برنامه های موشکی بسیار وسیعی را با همکاری دیگر کشورها طراحی کرده و موشکهای با بُردهای بسیار بالایی را تولید می کنند. به گزارش […]

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا گفت: بر خلاف جنجال های تبلیغاتی که بر سر برنامه موشکی ایران براه افتاده، عربستان، اسرائیل، مصر و حتی امارات از دهه ها پیش برنامه های موشکی بسیار وسیعی را با همکاری دیگر کشورها طراحی کرده و موشکهای با بُردهای بسیار بالایی را تولید می کنند.

به گزارش قلم پرس، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در صفحه شخص خود نوشت: اطلاعات برنامه های موشکی کشورهای منطقه نشان میدهد که بر خلاف جنجال های تبلیغاتی که بر سر برنامه موشکی ایران براه افتاده، عربستان، اسرائیل، مصر و حتی امارات از دهه ها پیش برنامه های موشکی بسیار وسیعی را با همکاری دیگر کشورها طراحی کرده و موشکهای با بُردهای بسیار بالایی را تولید می کنند.
‏عربستان از زمان جنگ ایران وعراق با خرید تکنولوژی موشکهای چینی Dong Feng اقدام به احداث چهار یا پنج سایت زیرزمینی موشکی تحت مدیریت واحد نیروی راهبردی موشکی نموده است.

علاوه بر موشکهای کوتاه بُرد تا هزار کیلومتر، عربستان ذخایری از انواع موشکهای بالستیک میان بُرد نیز در اختیار دارد.

اسرائیل بدلیل برنامه هسته ای نظامی خود، همزمان برنامه موشکی وسیعی را هم برای حمایت از برنامه هسته ای خود و هم برنامه ای فعال در حوزه ی سلاحهای متعارف طراحی و باجرا در آورده است. موشکهای بالستیک نوع جریکو-سه، چند هزار کیلومتر بُرد دارد که میتواند کشورهای منطقه را هدف خود قرار دهد.

‏مصر از دهه ها قبل از زمان عبدالناصر با کمک کشورهای اروپایی و بعد با کمک اتحاد شوروی و بعدها چین و کره شمالی برنامه های متعدد موشکی را طراحی و اجرا نموده است که چندین نوع موشک بالستیک را تولید می کند. امارات نیز در سالهای اخیر به خرید پیشرفته ترین سیستم های موشکی مبادرت کرده است.

لذا برنامه موشکی ایران تنها برنامه موشکی بالستیک در منطقه نیست. نگرانی آمریکا، اسرائیل و متحدین منطقه ای آنها از برنامه موشکی ایران بعلت بومی شدن، تنوع، پیشرفته بودن و قدرت بازدارندگی بالای آنست که امکان طراحی برنامه های جنگی و تهدیدات نظامی علیه ایران را بسیار سخت و پرهزینه کرده است.