عارف: اگر در انتخابات حضور حداکثرى نداشته باشیم آن چیزی اتفاق می‌افتد که نمی‌خواهیم
عارف: اگر در انتخابات حضور حداکثرى نداشته باشیم آن چیزی اتفاق می‌افتد که نمی‌خواهیم

محمدرضا عارف در صفحه اینستاگرامی خوب نوشت: اگر در انتخابات حضور حداکثرى نداشته باشیم آن چیزی اتفاق می‌افتد که نمی‌خواهیم و برای همین است که باید حضور در انتخابات را جدى بگیریم.به گزارش قلم پرس، پیام اینستاگرامی محمدرضا عارف به این شرح است: اگر در انتخابات حضور حداکثرى نداشته باشیم آن چیزی اتفاق می‌افتد که […]

محمدرضا عارف در صفحه اینستاگرامی خوب نوشت: اگر در انتخابات حضور حداکثرى نداشته باشیم آن چیزی اتفاق می‌افتد که نمی‌خواهیم و برای همین است که باید حضور در انتخابات را جدى بگیریم.به گزارش قلم پرس، پیام اینستاگرامی محمدرضا عارف به این شرح است:

اگر در انتخابات حضور حداکثرى نداشته باشیم آن چیزی اتفاق می‌افتد که نمی‌خواهیم و برای همین است که باید حضور در انتخابات را جدى بگیریم.

مردم عزیز کشورمان نشان داده‌اند که از درک بالایى برخوردار هستند و حتما در انتخابات شرکت خواهند کرد. جوانان عزیز کشورم که همیشه در خلق حماسه های ماندگار پیشتاز بوده اند، این بار نیز کاری کارستان خواهند کرد و با حفظ آرامش و با نشاط در انتخابات حضوری پرشور خواهند داشت.
حفظ آرامش فضای کشور امری ضروری است و جوانان فهیم کشورمان بدانند شاید کسانی بخواهند در فضای متشنج به اهداف خود برسند که باید هوشیار بود‌. باید بعد از رقابت های انتخاباتی وارد رفاقت شد و به فکر پیشرفت و توسعه و آبادانی و خدمت به مردم نجیب ایران بود‌.
به امید پیروزی ملت ایران