طراحی و عقد قرارداد ۵۴ واحد مسکونی در پروژه قرارگاه مسکن
طراحی و عقد قرارداد ۵۴ واحد مسکونی در پروژه قرارگاه مسکن

طراحی و عقد قرارداد ۵۴ واحد مسکونی در پروژه قرارگاه مسکن شهردار منطقه ۷ تبریز از طراحی و عقد قرارداد ۵۴ واحد مسکونی در پروژه قرارگاه مسکن در جنوب غرب شهر خبر داد و افزود: این پروژه در مرحله تحویل زمین و تجهیز کارگاه و شروع عملیات عمرانی توسط شرکت عمران و توسعه آذربایجان است. […]



طراحی و عقد قرارداد ۵۴ واحد مسکونی در پروژه قرارگاه مسکن

شهردار منطقه ۷ تبریز از طراحی و عقد قرارداد ۵۴ واحد مسکونی در پروژه قرارگاه مسکن در جنوب غرب شهر خبر داد و افزود: این پروژه در مرحله تحویل زمین و تجهیز کارگاه و شروع عملیات عمرانی توسط شرکت عمران و توسعه آذربایجان است.

به گزارش قلم پرس،، اصغر آدی بیگ اظهار کرد: قرارگاه مسکن پروژه شهرداری منطقه۷ برای احداث و ساخت مسکن های ایمن بر اساس اصول مهندسی برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه بوده که تکلیف بودجه ای سال ۱۴۰۲ است.

وی اجرای این پروژه را در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان کرد و افزود: این پروژه هم اکنون در مرحله عقد قرارداد و مرحله تحویل زمین و تجهیز کارگاه و شروع عملیات عمرانی توسط شرکت عمران و توسعه آذربایجان است.

آدی بیگ خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۷ تبریز زمینی به عرصه ۲۰۱۱ مترمربع در اعیانی ۱۵ هزار مترمربع در قالب ۵۴ واحد مسکونی در متراژهای ۱۲۰ الی ۱۷۰متر مربع با یک باب تجاری در ۱۱ طبقه سازه ای طراحی و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در شهرک صدرا احداث خواهد کرد.

وی یادآور شد: قرارگاه مسکن یکی از پروژه های مهم شهرداری تبریز بوده که با هدف تولید مسکن ارزان قیمت، زیست پذیری محلات و رونق اقتصادی و ساماندهی ساخت و سازها در منطقه پیگیری می شود.

آدی بیگ عنوان کرد: باتوجه به اینکه این پروژه توسط متخصصان و مهندسان این حوزه اجرا خواهد شد، بنابر این مسکن های تولید شده منطبق بر اصول و فنون مهندسی انجام می شود که در مقابل حوادث طبیعی مقاوم خواهند بود.

گفتنی است، قرارگاه مسکن در راستای سیاست های شهرداری تبریز، که مورد توجه خاص شهردار کلانشهر تبریز بوده که این پروژه بر اساس مکان یابی و نیاز منطقه و بر اساس طراحی شهری اجرا می شود که این امر از ساخت و ساز در حرایم و مناطق خارج از طراحی شهری که فاقد زیرساخت های لازم شهری هستند، پیشگیری خواهد کرد.