صعود ⁧عظیم قیچی‌ساز ⁩به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر جهان افتخاری برای کشورمان است
صعود ⁧عظیم قیچی‌ساز ⁩به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر جهان افتخاری برای کشورمان است

رییس جمهوری اسلامی ایران، در خصوص صعود عظیم قیچی ساز کوهنور تبریزی، به قله ۸۵۱۶ مترى لوتسه در هیمالیا، گفت: صعود ⁧عظیم قیچی‌ساز ⁩، نخستین ⁧ کوهنورد ⁩ ایرانی، به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر جهان طی چندین سال تلاش و ممارست، افتخاری برای کشورمان است. دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران  در رابطه با صعود عظیم […]

رییس جمهوری اسلامی ایران، در خصوص صعود عظیم قیچی ساز کوهنور تبریزی، به قله ۸۵۱۶ مترى لوتسه در هیمالیا، گفت: صعود ⁧عظیم قیچی‌ساز ⁩، نخستین ⁧ کوهنورد ⁩ ایرانی، به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر جهان طی چندین سال تلاش و ممارست، افتخاری برای کشورمان است.

دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران  در رابطه با صعود عظیم قیچی ساز کوهنور تبریزی، به قله ۸۵۱۶ مترى لوتسه در هیمالیا و قرار گرفتن در باشگاه ۸ هزار تایی ها، در صفحه توییتر خود نوشت:
صعود ⁧عظیم قیچی‌ساز ⁩، نخستین ⁧ کوهنورد ⁩ ایرانی، به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر جهان طی چندین سال تلاش و ممارست، افتخاری برای کشورمان است.
➡️ @qalampress_ir