صادقی: غفلت از موضوع معرفت دینی و اخلاقی می تواند کشور را تهدید کند
صادقی: غفلت از موضوع معرفت دینی و اخلاقی می تواند کشور را تهدید کند
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: معرفت دینی و اخلاق یکی از موضوعاتی است که در گام دوم انقلاب از آن غفلت شده هست و می تواند مورد تهدید کشور باشد.

به گزارش قلم پرس، احد صادقی دبیر شورای اسلامی شهر تبریز؛ در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به منویات مقام معظم هبری طی دیدار با مردم آذربایجان به مناسبت سالروز گرامی داشت قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز، مبنی بر اینکه جوان ها را توصیه مبکنم که فرصت ماه رجب را مغتنم بشمرند، این ارتباط با خدا به زندگی شما برکت میبخشد، به کشور هم برکت می بخشد، به آینده انقلاب هم برکت می بخشد. نوست: یکی از موضوعاتی که در گام دوم انقلاب از آن غفلت شده هست و می تواند مورد تهدید کشور باشد این موضوع هست.

کسانی که خود را در مدیریت با جوانان دهه شصت که جنگ را اداره کردند مقایسه میکنند آیا خود را از لحاظ معرفت دینی و اخلاق هم با آن عزیزان مقایسه میکنند؟!! آیا معتقد نیستند که سیاست ما اخلاقی هست، نه اخلاق ما سیاسی؟