شورای شهر جدید تهران نیازمند کمیسیون تخصصی برای حوزه نوآوری است
شورای شهر جدید تهران نیازمند کمیسیون تخصصی برای حوزه نوآوری است

علی اصغر قائمی مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس با بیان اینکه شورای جدید شهر تهران نیازمند کمیسیون تخصصی برای حوزه نوآوری است ، گفت: در شورای جدید شهر تهران ۲ مساله حائز اهمیت است که باید به آن پرداخت، در وهله اول […]

علی اصغر قائمی مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس با بیان اینکه شورای جدید شهر تهران نیازمند کمیسیون تخصصی برای حوزه نوآوری است ، گفت: در شورای جدید شهر تهران ۲ مساله حائز اهمیت است که باید به آن پرداخت، در وهله اول مدیریت یکپارچه شهری و دوم ردیف های درآمدی شهری که باید به اینها توجه ویژه ای شود.

وی مدیریت یکپارچه شهری از موضوعات استراتژیک دانست و افزود: باید به آن فکر کرده و و راهکارهایی برایش اندیشیده شود چراکه این موضوع نظام مدیریت شهرها را تحت تاثیر می گذارد.

قائمی با بیان اینکه  برای مدیریت شهر و جبران کاستی ها باید ردیف های درآمد شهری را از لحاظ اقتصاد شهری تامین کنیم ، تصریح کرد:  شورای جدید شهر تهران نیازمند کمیسیون تخصصی برای حوزه نوآوری است.

انتهای پیام/