شعر شهریار دربارۀ “خطبه های رفسنجانی”
شعر شهریار دربارۀ “خطبه های رفسنجانی”

استاد محمد حسین شهریار در سال ۱۳۶۳ قطعه شعری را در وصف نماز جمعه های هاشمی با عنوان “پای خطبه های رفسنجانی” سرود و با دستخط خود برای امام جمعه تهران فرستاد . به گزارش قلم پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی  متن کامل این شعر و دستخط استاد محمد […]

استاد محمد حسین شهریار در سال ۱۳۶۳ قطعه شعری را در وصف نماز جمعه های هاشمی با عنوان “پای خطبه های رفسنجانی” سرود و با دستخط خود برای امام جمعه تهران فرستاد .

به گزارش قلم پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی  متن کامل این شعر و دستخط استاد محمد حسین شهریار بدین شرح است :

اي غريو تو ارغنون دلم/سطوت خطبه‌ات ستون دلم

خطبه‌هاي نماز جمعه تو/نقشه حمله با قشون دلم
چه فسوني است در فسانه تو/كه فسانه‌است از او فسون دلمIMG_9088

با دلي لاله‌گون ترا گوشم / اي لبت لعل لاله گون دلم
چشم از نقش تو نگارين است/   مي‌نگارد مگربخون دلم

عقل من پاره مي‌كند زنجير/كه به سر مي‌زند جنون دلم
من هم از آن فن و فنون دانم/كه جنون زايد از فنون دلم

كلماتت چو تيشه فرهاد/مي‌شكافند بيستون دلم
وز مواعظ كه مي‌كني آنگاه/صبر مي زايد از سكون دلم

انقلاب من از تو اسلامي است/كه حريفي به چند و چون دلم
گوهر شبچراغ رفسنجان/اي چراغ تو رهنمون دلم

كفه‌اي هم‌تراز خامنه‌اي/در ترازوي آزمون دلم
بازوان امام آنكه دگر/بي قرين است در قرون دلم

چشم اميدي و چراغ نويد/هم شكوهي و هم شكون دلم
در ركوع و سجود خامنه‌اي/من هم از دور سرنگون دلم

خاصه وقت قنوت او كز غيب/دست‌ها مي‌شود ستون دلم
او به يك دست و من هزاران دست/با وي افشانم از بطون دلم

عرشيان مي‌كنند صف به نماز/از درون دل و برون دلم

من برون نيم خدا داند/كاين صلا خيزد از درون دلم

من زبان دلم ولي افسوس/بسكه بي همزبان زبون دلم
پيرم از چرخ واژگون و عليل/بشنو از بخت واژگون دلم

چون كماني خميده ام ليكن/تيرآهي است در كمون دلم
طوطي عشقم و زبان از بر/جمله ماكان و ما يكون دلم

در ترازوي سنجشم مگذار/اي كم عشق تو فزون دلم
درس من خارج است و حاشيه نيست/كه دگر فارغ از متون دلم

درسی و بحثی از تن و جان نيست/دل به جانان رسيده چون دلم

شهريارم لسان هاتف غيب/شعر هم شاني از شئون دلم