سیاست صحیح یعنی صلح طلبی ، آمادگی دفاعی ، نداشتن سلاح اتمی 
سیاست صحیح یعنی صلح طلبی ، آمادگی دفاعی ، نداشتن سلاح اتمی 
معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار آذربایجان شرقی، گفت: اگر امروز سیاست : ۱- صلح طلبی و تنش زدایی ۲- تلاش همیشگی برای افزایش قدرت دفاعی ۳- نفی و محکومیت داشتن و استفاده کردن از سلاحهای کشتار جمعی و مخصوصا اتمی توسط تمامی کشورها ، که از طرف جمهوری اسلامی پیگیری می شود، سیاستی تحسین برانگیز و قابل دفاع و نیازمند حمایت عموم جریانهای سیاسی و مردم عزیزمان می باشد.

به گزارش قلم پرس، دکتر شهرتی فر، معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار آذربایجان شرقی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

کشتار طولانی و گسترده در جریان جنگ جهانی اول به این نظریه ی دیرینه نیرویی تازه بخشید که توسل به جنگ ، حتی در پاسخ به حمله ، همواره نادرست است . با این همه ، این نظریه در طول قرن بیستم با دوراهه های بسیار سختی روبرو شد . چرا که در برابر تهدیدهای بالفعل یا بالقوه ی دولتهای قدرتمند استعمار گر و رژیم های دیکتاتوری بی رحم ، که در پاره ای موارد دست به نسل کشی گسترده هم زدند ، این نظریه منطقی به نطر نرسیده و این پرسش مطرح شد که چگونه دولتی و نظامی که خود را از سلاحهای دفاعی و بازدارنده محروم کرده است می تواند در مقابل تهدیدات و حملات احتمالی به وظیفه خود در قبال مردم خود عمل کند؟ و اگر چنین حکومتی بدلیل تهاجم دشمن نتواند استمرار داشته باشد ، مردم آن چگونه می توانند ارزشهای خود را حفط کنند؟

پس معلوم می شود که به همان مقداری که جنگ چهره کریه و غیر قابلی دارد ، داشتن قدرت دفاعی و بازدارندگی یک حرکت لازم و ستودنی از طرف دولتها و نظامهای مسئولیت پذیر است . اما می ماند سلاحهای کشتار جمعی و مخصوصا سلاح اتمی که نه تنها حیات بشری را در زمان جنگ بلکه زندگی میلیونها انسان در مدتهای متمادی به مخاطره انداخته و حتی به حیات سایر موجودات زنده هم ضررهای جبران ناپذیر می رساند لذا صلح طلبی هسته ای که معتقد است به کارگیری جنگ افزارهای هسته ای همیشه نادرست ، حتی برای مق ابله به مثل ، و بنابراین خواهان محکوم شمردن آن است یک رویه و سیاست اصولی و قابل دفاع می باشد . پس اگر امروز سیاست : ۱- صلح طلبی و تنش زدایی ۲- تلاش همیشگی برای افزایش قدرت دفاعی ۳- نفی و محکومیت داشتن و استفاده کردن از سلاحهای کشتار جمعی و مخصوصا اتمی توسط تمامی کشورها ، که از طرف جمهوری اسلامی پیگیری می شود سیاستی تحسین برانگیز و قابل دفاع و نیازمند حمایت عموم جریانهای سیاسی و مردم عزیزمان می باشد.