سلفی رزمنده عراقی با سردار سلیمانی + عکس
سلفی رزمنده عراقی با سردار سلیمانی + عکس

یک رزمنده عراقی با سردار قاسم سلیمانی در خطوط اول میدان نبرد عملیات بازپس گیری فلوجه سلفی جالبی گرفت.

یک رزمنده عراقی با سردار قاسم سلیمانی در خطوط اول میدان نبرد عملیات بازپس گیری فلوجه سلفی جالبی گرفت.


584842_689