سقوط دو کارگر ازبالابردر تبریز حادثه آفرید.
سقوط دو کارگر ازبالابردر تبریز حادثه آفرید.

سقوط از بالابر دو کارگر در ساختمانی نیمه کاره در کوی فردوس تبریز، اورژانس را به صحنه کشاند. به گزارش قلم پرس، وحید شادی نیا مسئول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت امروز چهارشنبه سقوط از بالابر دو کارگر در ساختمانی نیمه کاره در کوی فردوس تبریز اورژانس را به صحنه کشاند. وی افزود […]

سقوط از بالابر دو کارگر در ساختمانی نیمه کاره در کوی فردوس تبریز، اورژانس را به صحنه کشاند.

به گزارش قلم پرس، وحید شادی نیا مسئول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت امروز چهارشنبه سقوط از بالابر دو کارگر در ساختمانی نیمه کاره در کوی فردوس تبریز اورژانس را به صحنه کشاند.

وی افزود دو کارگر۵۴ ساله و۵۸ساله که دچارمصدومیت متعدد شده بودند تحت اقدامات ومراقبت های کارشناسان اورژانس به بیمارستان امام رضا ع انتقال داده شدند.
وی خاطرنشان شد استفاده از کلاه ایمنی ورعایت موارد ایمنی در محیط کار در کاهش شدت مصدومیت های کاری موثراست.