سفیر روسیه و قاتلش دقایقی قبل از ترور در آنکارا / عکس
سفیر روسیه و قاتلش دقایقی قبل از ترور در آنکارا / عکس

سفیر روسیه در ترکیه روز گذشته در یک گالری هنری به ضرب گلوله ترور شد.

سفیر روسیه در ترکیه روز گذشته در یک گالری هنری به ضرب گلوله ترور شد.

5

57403740

ترور - 57403709

57403826 57403827