سبک زندگی هویت یک جامعه است
سبک زندگی هویت یک جامعه است

زمانی که ذائقه جوامع در جهات مختلف مخصوصا «سبک زندگی» تغییر میکند موجب می شود تا آن افراد جامعه به دنبال فراهم کردن ذائقه و خواسته های خود بروند و با توجه به متفاوت بودن ذائقه سیستم حکمرانی آن جامعه در نتیچه تلاش خواهند کرد تا ارزش ها و قوانین آن جامعه را تغییر دهند.

قلم پرس: یادداشت – جواد بیرام زاده – همواره یکی از مسایلی که در جوامع گوناگون مطرح و به یکی از سلاح های مرگبار برای از بین بردن تدریجی یک جامعه از سوی کشورهای استعماری تبدیل شده، استراتژی تغییر فرهنگ است، چرا که فرهنگ هر کشوری نشانی از تمدن و نماد آن کشور محسوب می شود، زمانی که فرهنگ یک کشور به صورت تدریجی تغییر و از بین می رود به نوعی بی هویتی در جامعه رخ می دهد و کشوری با تمدن و تاریخ طولانی بشری به زیر کشیده شده و به سمت فروپاشی هدایت می شود.

در طول سال های متمادی و علی الخصوص در قرن حاضر بیشتر شاهد این امر یعنی نفوذ فرهنگ های کشورهای استعمارگر داخل کشورهای مورد هدف بوده ایم، به طوری که کشورهای استعمار گر یا پس از یک جنگ طولانی و یا به صورت خزنده فرهنگ خود را به کشورهای دیگر در قالب بسته بندی های پر زرق و برق تزریق می کنند.

یکی از اهداف تهاجمات فرهنگی تغییر سبک زندگی بوده و کشورما نیز با توجه به موقعیت استراتژیک خود در معرض این تهاجمات قرار گرفته و البته توسط مقام معظم رهبری بارها و بارها مقابله با نفوذ فرهنگی به عنوان یک دغدغه اساسی در جامعه مورد تاکید قرار گرفته و برای مقابله با آن به خود مردم اشاره کرده و فرموده اند که « عیوب اساسی در سبک زندگی ما است؛ این دیگر مربوط به مسئولین نیست، مربوط به خود ما و شما آحاد مردم است»

چرا که در بحث تغییر سبک زندگی کشورهای استعمار گر تلاش می کنند از طریق رسانه های جمعی و دیگر مسایل ی با تغییر ذائقه مردم در مسیر تغییر کلی حرکت کند و در واقع هدف نهایی از این موضوع تغییر کلیت نظام است.

زمانی که ذائقه جوامع در جهات مختلف مخصوصا «سبک زندگی» تغییر میکند موجب می شود تا آن افراد جامعه به دنبال فراهم کردن ذائقه و خواسته های خود بروند و با توجه به متفاوت بودن ذائقه سیستم حکمرانی آن جامعه در نتیچه تلاش خواهند کرد تا ارزش ها و قوانین آن جامعه را تغییر دهند، این موضوع در دهه های اخیر با تبلیغ مصرف گرایی و اسراف گرایی و زیاده روی در خرج کردن های بی حساب نمود پیدا کرده و به دنبال تغییر ارزش های جامعه اسلامی ایرانی به یک جامعهپوچ غربگرا هستند.

البته این موضوع به اینجا ختم نمی شود آنها نه تنها فرهنگ های بالای خود بلکه به دنبال تزریق نوع سبک زندگی رده های پایین جوامع غربی و بی هویت در کشورها هستند به نوعی که در بحث تقلید از نوع پوشش و آرایش از خوانندگان مبتذل جوامع غربی به شدت در کشور مان رو به افزایش است و جوانان که نیروهای فعال به شمارمی روند بیشتر به این سمت سوق پیدا می کنند.

در مقابل این موضوع باید با تکیه بر  هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری راهکارهایی اندیشیده شود و با اقدامات پدافندی مناسب فرهنگی بتوان در مقابل این تهاجمات ایستاد.

 

  • نویسنده : جواد بیرام زاد