زیبایی های استان آذربایجان شرقی از فراز آسمان / عکس
زیبایی های استان آذربایجان شرقی از فراز آسمان / عکس

زیبایی های استان آذربایجان شرقی از فراز آسمان قلم پرس: استان آذربایجان شرقی پر از زیبایی هایی است که دیدن گوشه ای از این زیبایی ها از فرارز اسمان ها خالی از لطف نیست. عکس از : بیژن شیخ علیزاده

زیبایی های استان آذربایجان شرقی از فراز آسمان

قلم پرس: استان آذربایجان شرقی پر از زیبایی هایی است که دیدن گوشه ای از این زیبایی ها از فرارز اسمان ها خالی از لطف نیست.

photo_2016-04-07_01-09-21

رود ارس

photo_2016-04-07_01-09-29

کوه های میشو

photo_2016-04-07_01-09-33

دریاچه ارومیه

photo_2016-04-07_01-09-37

طبیعت زیبای خداآفرین

photo_2016-04-07_01-13-10

بام تبریز، کوه عینالی و پشت آن قله دند

photo_2016-04-07_01-13-15

شب های تبریز

photo_2016-04-07_01-13-31

ایل گلی

photo_2016-04-07_01-13-35

بام تبریز – ایستگاه تله کابین

photo_2016-04-07_01-13-43

بام تبریز

عکس از : بیژن شیخ علیزاده