روابط عمومی قوه قضاییه اظهارات منتسب به رئیس قوه قضاییه را تکذیب کرد
روابط عمومی قوه قضاییه اظهارات منتسب به رئیس قوه قضاییه را تکذیب کرد

روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه ای مطالب منتشر شده منتسب به رئیس محترم قوه قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانه ها بازتاب داشته است نادرست خواند. این اطلاعیه همچنین مطلبی را که معاون محترم فرهنگی قوه قضاییه از قول ایشان در رسانه ها نقل شده […]

روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه ای مطالب منتشر شده منتسب به رئیس محترم قوه قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانه ها بازتاب داشته است نادرست خواند.

این اطلاعیه همچنین مطلبی را که معاون محترم فرهنگی قوه قضاییه از قول ایشان در رسانه ها نقل شده بود را نیز غیر دقیق دانست.