رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب شد
رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب شد

به گزارش شانا، حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز طی حکمی، «حسین علیزاده» را به‌عنوان معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

به گزارش شانا، حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز طی حکمی، «حسین علیزاده» را به‌عنوان معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.