دیدار ظریف و سردار سلیمانی پس از ادعای عضو جبهه پایداری/عکس
دیدار ظریف و سردار سلیمانی پس از ادعای عضو جبهه پایداری/عکس

دیدار وزیر امور خارجه محمدجواد ظریف و سردار سلیمانی پس از ادعای عضو جبهه پایداری مبنی بر تسلیم سردار سلیمانی به آمریکایی ها درمقابل رفع تحریم ها

دیدار وزیر امور خارجه محمدجواد ظریف و سردار سلیمانی پس از ادعای عضو جبهه پایداری مبنی بر تسلیم سردار سلیمانی به آمریکایی ها درمقابل رفع تحریم ها

263553_359