دوره جديد پس از برجام،دوره تلاش و كار براي جبران فرصتهاي از دست رفته
دوره جديد پس از برجام،دوره تلاش و كار براي جبران فرصتهاي از دست رفته

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دوره جديد پس از برجام، نه دوره نشستن و انتظار براي رو آوردن رويكردهاي جديد بلكه دوره تلاش و كار براي جبران فرصتهاي از دست رفته براي كشورمان ميباشد.   نشريات و رسانه هاي جهاني طي روزهاي اخير با تحليل ها و […]

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دوره جديد پس از برجام، نه دوره نشستن و انتظار براي رو آوردن رويكردهاي جديد بلكه دوره تلاش و كار براي جبران فرصتهاي از دست رفته براي كشورمان ميباشد.

 

نشريات و رسانه هاي جهاني طي روزهاي اخير با تحليل ها و انتشار گزارشات متعددي اعلام كرده اند كه دستاوردهاي اجراي برجام تنها در ده روز پس از اجرايي شدن اين تفاهم هسته اي بسيار بيش از انتظار بوده است. دسترسي فوري ايران به منابع مسدود شده بانكي خود، باز شدن شعبات بانكهاي ايراني در خارج از كشور از جمله بانك ملي و بانك پرشيا در لندن، اعلام لغو تحريم سوئيفت در همان روز اول اجرايي شدن برجام، و آغاز تبادلات معمول اقتصادي ايران در بسياري از عرصه هاي مالي و اقتصادي از جمله ي اين نتايج بوده است. در اين ميان خارج شدن بانك سپه از فشار تحريم يك خبر بزرگ خوش ديگر براي جامعه اقتصادي ايران بود.
اما در اين ميان سفر رئيس جمهور چين به ايران پس از چهارده سال و سفر رئيس جمهور اسلامي ايران به ايتاليا و پاريس پس از شانزده سال نويد برقراري روابط جديدي ميان ايران با كشورها و بلوك بنديهاي اقتصادي و سياسي بزرگ جهان را ميدهد. توافق ايران و چين براي گسترش حجم روابط خود به ششصد ميليارد دلار و عقد قراردادهاي اقتصادي با ايتاليا به ميزان هفده ميليارد دلار و چشم انداز روابط گسترده با فرانسه از جمله خريد بيش از يكصد هواپيما نوي مدرن از شركت هواپيمايي ايرباس خيلي سريع پتانسيل هاي وسيع اقتصادي ايران را به جهانيان عرضه كرد.

دوره جديد پس از برجام، نه دوره نشستن و انتظار براي رو آوردن رويكردهاي جديد بلكه دوره تلاش و كار براي جبران فرصتهاي از دست رفته براي كشورمان ميباشد. برگرداندن حسن اعتماد به روابطي پايدار و داراي منافع متقابل با ديگر كشورهاي بزرگ جهان نياز به كار مضاعف دارد. و ما اميدواريم با استفاده هر چه بهتر از اين شرايط نوين بتوانيم زمينه هاي شكوفايي اقتصادي كشور عزيزمان را فراهم كنيم.