درگذشته آمار ها درباره میزان مبارزه با مواد مخدر شفاف اعلام نشده بود/پیش ساز کوکایین از مرزهای غربی به کشور قاچاق می شود
درگذشته آمار ها درباره میزان مبارزه با مواد مخدر شفاف اعلام نشده بود/پیش ساز کوکایین از مرزهای غربی به کشور قاچاق می شود

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ماده مخدر کوکایین ازغرب کشور به صورت قاچاق به کشور وارد می شود،گفت: این ستاد تاکنون راهکارهای مناسبی برای مقابله با قاچاق اتخاذ کرده است. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی مویدی درخصوص انتقادهای وارده به عملکرد ستاد مبارزه با مواد […]

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ماده مخدر کوکایین ازغرب کشور به صورت قاچاق به کشور وارد می شود،گفت: این ستاد تاکنون راهکارهای مناسبی برای مقابله با قاچاق اتخاذ کرده است.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی مویدی درخصوص انتقادهای وارده به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آمار معتادان، میزان قاچاق مواد مخدر به کشور و مقابله با آن،گفت: مهم ترین رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در این دوره شفافیت در ارایه و اعلام آمارها است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی نظیرمی باشد، معتقدم از ستاد مبارزه با مواد مخدر و دست اندرکاران فعال دراین ستاد به لحاظ ارایه آمارشفاف باید تقدیرشود؛ زیرا درگذشته به دلایلی آمارها مطرح نشده است، اما درحال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدرآمارها را با قطعیت از میزان اعتیاد، نوع استفاده ازمواد مخدر و قاچاق مطرح می کند.

وی درباره برخی موارد مطرح شده درخصوص قاچاق مواد مخدر از مبادی و مرزها به کشور، افزود: درحال حاضر پیش ساز مواد مخدر  و کوکایین از مرزهای غربی به صورت قاچاق به کشور وارد می شود، البته ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکنون باندهای مختلفی ازقاچاق را شناسایی کرده است؛ ضمن اینکه راهکارهای مناسبی برای مقابله با قاچاق اتخاذشده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اینکه درمبادی کشور هیچ مشکلی درجهت مبارزه با قاچاق مواد ندارد، تصریح کرد: بسیاری ازباندهای قاچاق مواد مخدر کشف شده و کشفیات مواد مخدر نشان دهنده موفقیت دستگاه ها در مقابله با قاچاق است،  زیرا عملیات های کشف و ضبط مواد مخدرطی اشراف اطلاعاتی کامل صورت می گیرد.