خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز ایمن‌سازی شد
خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز ایمن‌سازی شد

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، علیرضا عربلو در این باره گفت: ما برای انتقال ایمن و پایدار گاز طبیعی و دسترسی به تأسیسات مؤثر در فرآیند انتقال گاز، شناسایی نقاط پرخطر خط لوله هفتم سراسری در دستور کار این واحد قرار گرفت. وی ادامه داد: خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز به لحاظ قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر، […]

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، علیرضا عربلو در این باره گفت: ما برای انتقال ایمن و پایدار گاز طبیعی و دسترسی به تأسیسات مؤثر در فرآیند انتقال گاز، شناسایی نقاط پرخطر خط لوله هفتم سراسری در دستور کار این واحد قرار گرفت.

وی ادامه داد: خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز به لحاظ قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر، با طراحی و اجرای یک سازه خاص توسط کارشناسان عملیات ساختمانی معاونت خطوط لوله، ایمن‌سازی شد.

مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز تصریح کرد: پروژه ابنیه فنی خط لوله هفتم سراسری طی ۱۳ ماه در سال ۹۹ و با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی کامل پایان یافت.