حکیم نظامی گنجه‌ای ظرفیت سترگ اخلاق جهانی است
حکیم نظامی گنجه‌ای ظرفیت سترگ اخلاق جهانی است
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: حکیم نظامی گنجه‌ای ظرفیت سترگ اخلاق جهانی است.

به گزارش قلم پرس، “سیدمجید امامی” در همایش حکیم نظامی در تبریز اظهار داشت: نظامی هرچند متعلق به زمانه تفوق ربان فارسی به عنوان زبان فرهنگ اسلامی در همه بلاد اسلامی است اما مهم این است که امروز چه کسی از او الهام می گیرد و منبع بازتولید معنا می داند.

وی افزود: به نظرم از بعد میان جهانی و میان فرهنگی به نظامی کمتر توجه شده  است. نظامی اگر شاعری از گنجه‌ی آذربایجان است، عربی را به نیکی می دانست و به فارسی شعر می گفت و با فرهنگ و اندیشه یونان آشنا بود.

وی افزود: اشعار نظامی به فارسی است اما محتوا و درون مایه اشعار او از فرهنگهای مختلف برگرفته شده است. نظامی پند ارسطو و افلاطون را آورده و اسکندر را مدح گفته و داستان لیلی و مجنون را به فارسی سروده و تعابیر و اصطلاحات ترکی را به فارسی درآورده و … و در این میان خصیصه ممتاز نظامی آن است که توانسته داستانها و معانی مختلف را از فرهنگها و زبان‌های مختلف گرد هم آورده و چنین اقتداری را بسراید.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: بخشی از این برخورد باز نظامی با فرهنگهای مختلف ریشه در جغرافیای تولد و زندگی او دارد چراکه گنجه پیوندگاه فرهنگها بود و این باعث شده برخلاف شاعران دیگری ستیز، نظامی دیدگاهی پذیرنده و باز نسبت به دیگری فرهنگی داشته باشد.

وی افزود: او ظرفیت سترگ اخلاق جهانی است. منظور از اخلاق جهانی در گفتمان مدرن نظم اخلاقی  که مرز و زبان و فرقه نمی شناسد و برای همه آحاد بشریت خوشایند و نجات‌بخش است.

امامی تصریح کرد: توجه نظامی به اخلاق  یکی از ویژگی‌های ممتاز اوست. نظامی پیام آور همزیستی است و شعر او دعوت به گشاده‌رویی و تواضع و زهد و تقوا و دادگری است. نظامی شاعر بزم و داستان است و درواقع شاعر فرهنگ است و از ظرفیت ادبیات بزمی و داستانی برای تربیت بهره برده است و به قول خودش اشعارش همه رمز و اشارت خرد است.

وی افزود: نظامی از امکانهای جذابیت رسانه شعر برای آراستن و انتقال نکات اخلاقی بهره برده است اما آیا ما امروز از جذابیتی برای انتقال معارف برخورداریم. ما باید در قالب چرخه های صنایع خلاق محصولات فرهنگی شخصیت‌های نظامی را به زمین فرهنگ عمومی و مصرف سرگرمی مردم خصوصا کودکان و نوجوانان بنشانیم.

وی تاکید کرد: آشتی با حافظه فرهنگی، سیاست جدی فرهنگی دولت است  که ابزار می خواهد و امروز در نظام فرهنگی کشور و خصوصا در بدنه مردمی انقلاب اسلامی این پیشرفت وجود دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: نظامی یک شخصیت میان فرهنگی است و نمی توان نظامی را محدود کرد. نظامی در میانه‌ی فرهنگها ایستاده و اینکه هر کس از ظن خود یار نظامی شده یک فرصت طلایی است .پیام نظامی پیام میان فرهنگی است و نقطه اشتراک در میانه فرهنگ هاست .  نظامی نقش یک شخصیت پیوندساز را می تواند ایفا کند و گنج میان فرهنگی است که میراثش  مرزها را درنوردیده و فرهنگ ها را در کنار هم قرار می‌دهد.

انتهای پیام/