حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای از معماران قوه قضائیه است
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای از معماران قوه قضائیه است
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: در زمان ریاست آیت الله رئیسی قوه قضائیه از نیرو‌های درونی خود استفاده کرد که از زمان معماری قوه قضائیه در این قوه مشغول بوده اند، مانند انتخاب آقای اژه‌ای به عنوان معاون اول این قوه که از معماران قوه قضائیه بوده اند.»

به گزارش قلم پرس،  نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی که با عصر قانون داشت، در خصوص تاثیرات حضور آقای محسنی اژه‌ای در مسند ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: «ریاست آقای محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه، صرفا یک تغییر درونی نیست بلکه ادامه وضعیت سابق است، از این لحاظ که آقای اژه‌ای، از درون دستگاه قضائی رشد کردند و بالیدند و حداقل از سال ۱۳۸۸ به بعد در سیاست کلان قوه قضائیه نقش موثری داشتند و قبل از آن تاریخ نیز در شکل گیری و پیاده شدن برنامه‌های قوه قضائیه چه در جایگاه قاضی و چه در جایگاه مدیران ستادی ادامه راه داده اند.

در زمان ریاست آیت الله رئیسی قوه قضائیه از نیرو‌های درونی خود استفاده کرد و مانند دوران روسای سابق این قوه، از نیرو‌های خارج از قوه قضائیه استفاده نشد که با این حوزه نا آشنا باشند، بلکه از نیرو‌های آشنا به این حوزه استفاده کرد که از زمان معماری قوه قضائیه در این قوه مشغول بوده اند، مانند انتخاب آقای اژه‌ای به عنوان معاون اول این قوه که از معماران قوه قضائیه بوده اند.»

نعمت احمدی در ادامه گفت: «با حضور آقای اژه‌ای در همین ابتدای شروع ریاست ایشان در این مسند، من تفاوتی را با روسای سابق این قوه شاهد بودم، آن هم این بود که از قوه قضائیه و از دفتر ایشان با بنده تماسی گرفته شد مبنی بر این که کانال ارتباطی را به بنده معرفی کردند و گفتند نقطه نظرات خود را در پیش برد اداره قوه قضائیه بیان کنید؛ این موضوع برای اولین بار در قوه قضائیه صورت گرفته است و این تفاوتی است که نسبت به قبل در این قوه حاصل شده است، به این دلیل که دیگر روسای این قوه، آنچه که در قوه قضائیه انجام می‌دادند و یا انجام می‌شد، حاصل نگاه مشاورین درون قوه قضائیه بدون توجه به نگاه منتقدین دستگاه قضائی بود.

من به عنوان یک تحلیل گر منتقد، برای روسایی که قبل از آیت الله رئیسی، مسئولیت ریاست این قوه را بر عهده داشتند، نامه‌های سرگشاده‌ای نوشتم، اما با بی توجهی آنان روبرو شد؛ اما ایشان در همین ابتدا نشان دادند که به نظر منتقدین توجه خاصی خواهند داشت و اگر این موضوع ادامه پیدا کند و حداقل نقطه نظرات منتقدین را بشنوند و یا حتی کار گروهی درست شود تا دیدگاه منتقدین را منعکس کند و این نقطه نظرات مستقیما به دست ریاست قوه قضائیه برسد و این موضوع را گسترش دهند قطعا تاثیرات مثبت دیگری را نیز در قوه قضائیه شاهد خواهیم بود.»

وی افزود: «قوه قضائیه با زندگی یومیه مردم سر و کار دارد و هر عمل و حرکت آن، چه در تغییر سازمان قضائی دادگستری، یعنی شکل بندی محاکم، چه در تهیه و به تصویب رساندن قوانین و چه در اجرای آن‌ها، با زندگی مردم سر و کار دارد؛ اگر نگاه و نظر منتقدین نیز در این خصوص شنیده شود قطعا تاثیرات مثبتی در اتخاذ تصمیمات این قوه خواهد داشت؛ من به عنوان یک منتقد بجز اجرای صحیح قوانین موجود و پذیرفتن نظر منتقدین در اصلاح و تغییر آن چه که در دادگستری صورت می‌گیرد، انتظار دیگری از ریاست جدید قوه قضائیه نخواهم داشت.»

انتهای پیام/