جشن یلدایی دانه های انار برای کودکان مهربانی
جشن یلدایی دانه های انار برای کودکان مهربانی

جشن یلدایی دانه های انار برای کودکان تحت پوشش بنیاد با شادی و شور برگزار شد . در این جشن که با موسیقی زنده آذری همراه بود شور و شادی خاصی به کودکان عزیز حاضر در جشن افزوده بود و با رقص محلی آذری به شادی پرداختند . هنرمندان تئاتر تبریز نمایشی طنز با موضوعیت […]

جشن یلدایی دانه های انار برای کودکان تحت پوشش بنیاد با شادی و شور برگزار شد .

در این جشن که با موسیقی زنده آذری همراه بود شور و شادی خاصی به کودکان عزیز حاضر در جشن افزوده بود و با رقص محلی آذری به شادی پرداختند . هنرمندان تئاتر تبریز نمایشی طنز با موضوعیت یلدا اجرا کرده و گل لبخند را بر روی مهمانان نشاندند .

جشن دانه های انار با اجرای مسابقه ها و بازی های متنوع همراه بود که باعث شادی و خنده ی کودکان حاضر در جشن گردید .در انتهای جشن کودکان متولد دی ماه بنیاد با بریدن کیک و فوت کردن شمع آرزوها آرزوهای قشنگی برای خود و دوستانشان داشتند .

همچنین در آخر برنامه بین کودکان حاضر سبد یلدایی پخش گردید  و با کیک و تنقلات پذایرایی شدند .

photo_2016-12-23_20-42-13 photo_2016-12-23_20-42-23 photo_2016-12-23_20-42-27 photo_2016-12-23_20-42-30 photo_2016-12-23_20-42-33 photo_2016-12-23_20-42-36 photo_2016-12-23_20-42-55 photo_2016-12-23_20-43-00 photo_2016-12-23_20-43-03