جشنواره مطبوعات، نهال امیدی است بر مطبوعات استان
جشنواره مطبوعات، نهال امیدی است بر مطبوعات استان

طبق مفاد ۱۶ گانه ابلاغی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به خانه های مطبوعات استان ها که در راستای کاهش تصدّی گری دولت و واگذاری امور به اصناف و تشکّل های صنفی بوده، و موارد تفویض شده از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به خانه های مطبوعات سراسر کشور ابلاغ شده است، تحقق و عملیاتی شود و شاهد استقلال بیش تر رسانه های استانی باشیم.

قلم پرس، یادداشت – سعید ایریلو زادیان: در فضای موجود، جشنواره مطبوعات می تواند نهال امیدی برای فعالان این عرصه باشد، و جای بسی خرسندی است که بعد از چندین سال وقفه، بار دیگر به همت هئیت رئیسه خانه مطبوعات استان؛ جشنواره مطبوعات در سال جاری برگزار می شود و معتقدم این جشنواره می تواند به لحاظ محتوایی و تولید آثار بدیع، کمک شایانی به مطبوعات استان نماید. چون همان گونه که واقف ایم متأسفانه این روزها، مطبوعات استان از لحاظ اقتصادی روزهای خوبی را سپری نمی کند و امیدواریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تأکید بر تولید محتوای غنی مطبوعات؛ از لحاظ اقتصادی نیز اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دهد و طبق مفاد ۱۶ گانه ابلاغی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به خانه های مطبوعات استان ها که در راستای کاهش تصدّی گری دولت و واگذاری امور به اصناف و تشکّل های صنفی بوده، و موارد تفویض شده از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به خانه های مطبوعات سراسر کشور ابلاغ شده است، تحقق و عملیاتی شود و شاهد استقلال بیش تر رسانه های استانی باشیم. در همین جا لازم می دانم از تلاش های هئیت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های استان، به ویژه ریاست محترم خانه مطبوعات تشکر و قدر دانی کنم که یقین دارم با تلاش های مثبت ایشان، شاهد اتفاقات بدیع دیگری در سپهر رسانه ای استان خواهیم بود.