جایجایی جمعیت ۴۸ هکتار از مناطق پرخطر تبریز ضروری است
جایجایی جمعیت ۴۸ هکتار از مناطق پرخطر تبریز ضروری است
فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه و وضعیت نامناسب مناطق حاشیه این شهر، گفت: ۴۸ هکتار از پهنه شمالی شهر تبریز در منطقه بسیار پرخطر قرار دارد که باید جابجا شود.

علی جعفری آذر در جلسه بررسی گسل تبریز و خطرات احتمالی آن افزود: برای این منظور مطالعات علمی و تخصصی بسیاری انجام شده و شهرک جوانان واقع در حاشیه جنوبی اتوبان پاسداران تبریز برای جابجایی شناسایی شده است.
وی تاکید کرد: بیش از ۶۰ سال است که با معضل حاشیه نشینی در تبریز مواجه هستیم و ضروری است اقدامات لازم برای مقاوم سازی و بهسازی سازه ها در این مناطق انجام گیرد و مناطق بسیار پرخطر نیز تخلیه و جابجا شود.
جعفری آذر گفت: در دولت سیزدهم تاکید بر پیشگیری قبل از بروز حوادث است و در این خصوص نیز حمایت های مالی برای مقاوم سازی و مقابله با خطرات احتمالی در مواجه با زلزله انجام می شود.
فرماندار شهرستان تبریز افزود: با توجه به اینکه در منطقه زلزله خیز قرار داریم تنها در شمال تبریز نیست که نگرانی وجود دارد و باید ساخت و سازها در تمام نقاط شهر بر اساس اصول و استانداردها انجام گیرد.