توییت جالب معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در مورد مسایل مناظره
توییت جالب معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در مورد مسایل مناظره

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه توییتر خود ضمن انتشار عکسی نوشت: روحانی متن رامی گیردتابرای مردم بخواندوقت تمام میشود. حمید ابوطالبى در رابطه برنامه مناظرات و مسایل مطرح شده در این برنامه در صفحه توییتر خود با انتشار عکسی نوشت: روحانی درمناظره به آقای قالیباف گفت:متنی راکه نشان دادی صادقانه وبلندبخوان؛امتناع شد.روحانی متن […]

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه توییتر خود ضمن انتشار عکسی نوشت: روحانی متن رامی گیردتابرای مردم بخواندوقت تمام میشود.
حمید ابوطالبى در رابطه برنامه مناظرات و مسایل مطرح شده در این برنامه در صفحه توییتر خود با انتشار عکسی نوشت:
روحانی درمناظره به آقای قالیباف گفت:متنی راکه نشان دادی صادقانه وبلندبخوان؛امتناع شد.روحانی متن رامی گیردتابرای مردم بخواندوقت تمام میشود.
photo_2017-04-29_09-55-05