توزیع ۳۷۱ تن آسفالت در معابر غرب و شمال غرب تبریز
توزیع ۳۷۱ تن آسفالت در معابر غرب و شمال غرب تبریز

شهردار منطقه ۶ تبریز از توزیع ۳۷۱ تن آسفالت در معابر اصلی و محلات منطقه ۶ تبریز طی هفته گذشته خبر داد.
شهردار منطقه ۶ تبریز از توزیع ۳۷۱ تن آسفالت در معابر اصلی و محلات منطقه ۶ تبریز طی هفته گذشته خبر داد.