توئیت معنادار معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور
توئیت معنادار معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور عبارتی معنادار را در توئیتر خود منتشر کرد. به گزارشقلم پرس، تصویر توئیت حمید ابوطالبی را در زیر می‌بینید:

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور عبارتی معنادار را در توئیتر خود منتشر کرد.

به گزارشقلم پرس، تصویر توئیت حمید ابوطالبی را در زیر می‌بینید:

57492334