تلگرام، اینستاگرام موقتاً محدود شد
تلگرام، اینستاگرام موقتاً محدود شد

تلگرام، اینستاگرام موقتاً محدود شد به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما  یک منبع آگاه ‘گفت: با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود می شود.  این تصمیم در راستای حفظ آرامش و امنیت شهروندان اتخاذ شده است./خبرگزاری صداوسیما 🇮🇷 @QALAMPRESS_IR

تلگرام، اینستاگرام موقتاً محدود شد

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما  یک منبع آگاه ‘گفت: با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود می شود.
 این تصمیم در راستای حفظ آرامش و امنیت شهروندان اتخاذ شده است./خبرگزاری صداوسیما
🇮🇷 @QALAMPRESS_IR