تعهدات مطرح بین آمریکا و کره شمالی قدمتی ۲۵ ساله داشته و مرتب تکرار شده اند
تعهدات مطرح بین آمریکا و کره شمالی قدمتی ۲۵ ساله داشته و مرتب تکرار شده اند

حمید بعیدی‌نژاد گفت: توافق کره‌شمالی و آمریکا تا چندین ماه احتمال جنگ و درگیری نظامی بین دو کشور که با لفاظی‌های ترامپ افزایش یافته بود و بحران آن می‌توانست به کره جنوبی، ژاپن و چین کشیده شود و موجبات نگرانی زیادی را ایجاد کرده بود، کاهش داد. به گزارش قلم پرس، سفیر جمهوری اسلامی ایران […]

حمید بعیدی‌نژاد گفت: توافق کره‌شمالی و آمریکا تا چندین ماه احتمال جنگ و درگیری نظامی بین دو کشور که با لفاظی‌های ترامپ افزایش یافته بود و بحران آن می‌توانست به کره جنوبی، ژاپن و چین کشیده شود و موجبات نگرانی زیادی را ایجاد کرده بود، کاهش داد.

به گزارش قلم پرس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

تحلیل شخصی بنده اینست که توافق رؤسای آمریکا و کره شمالی فعلا بیش از تعهد رهبران دو کشور به حصول توافق در آینده چیزی نیست. مهمترین عناصر بیانیه ی یک صفحه ای و چند خطی از سوی دو طرف، یعنی تعهد کره شمالی به غیر هسته ای شدن شبه جزیره کره از یکطرف و تعهد آمریکا به اعطای تضمینهای امنیتی به کره شمالی از سری دیگر، بیش از ٢۵ سال است که در مذاکرات دو طرف مطرح است و مرتب هم در چندین مقطع در توافقات دو طرف تکرار شده اند. مهم جزئی کردن و اجرایی کردن این تعهدات از سوی دو طرف است که تا بحال ممکن نشده است. تنها دو تعهد جزئی و مشخص به گفته ترامپ حاصل شده است که اتفاقا در بیانیه امضا شده ذکری از آنها نیامده است و تنها از سوی ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران اعلام شد که یکی تعهد آمریکا به توقف مانورهای نظامی مشترک در منطقه و دیگری تعهد کره شمالی به انهدام یکی از سایتهای موشکی خود میباشد. اینهم احتمالا به دلیل پیچیدگیهای این دو تعهد بوده است که در بیانیه نیامده اند و لذا شاید اجرای آنها هم با پیچیدگیهایی همراه باشد، چنانچه پس از اعلام این دو موضوع، برخی ابهامات مطرح شده است که نشان میدهد اعلام توقف مانورهای نظامی در منطقه از قبل بین همه ی طرفهای لازم هماهنگ نشده است.
مجموعا میتوان گفت همه مذاکرات اصلی مهم به آینده موکول شده است و این بیانیه حتی از تعهداتی که کره شمالی قبلا حاضر به پذیرش آن شده است هم ضعیفتر میباشد. بدلیل همین ضعف محتوایی، این توافق از سوی نهادها و اندیشکده های بین المللی در حوزه ی امنیت بین المللی و اشاعه سلاحهای هسته ای مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است.
سیاستمداران زیادی هم معتقدند که با توجه به نیاز سیاسی ترامپ به این توافق، وی برای انجام این ملاقات و دیدار در این شرایط سیاسی، حاضر شده است که در این مرحله به کمترین تعهد از سوی کره شمالی رضایت دهد.
اما بی شک با همه ی این ابهامات یک نکته ی مهم مثبت در توافق رهبران دو کشور وجود دارد و آن اینکه با این توافق حداقل تا چندین ماه احتمال جنگ و درگیری نظامی بین دو کشور که با لفاظیهای ترامپ افزایش یافته بود و بحران آن میتوانست به کره جنوبی و ژاپن و چین هم کشیده شود و موجبات نگرانی زیادی را ایجاد کرده بود، کاهش یافته است.