تشریح طرح‌های تامین آب پایدار در شهر هریس
تشریح طرح‌های تامین آب پایدار در شهر هریس

تشریح طرح‌های تامین آب پایدار در شهر هریس مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی طرح‌های تامین آب پایدار شهر هریس را تشریح کرد. محمد خانی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شهر هریس در وضعیت زرد آبی قرار دارد؛ بنابراین ضروری است تا طرح‌های تأمین آب پایدار در این شهر اجرا شود. وی ادامه داد: خرید چاه با […]تشریح طرح‌های تامین آب پایدار در شهر هریس

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی طرح‌های تامین آب پایدار شهر هریس را تشریح کرد.

محمد خانی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شهر هریس در وضعیت زرد آبی قرار دارد؛ بنابراین ضروری است تا طرح‌های تأمین آب پایدار در این شهر اجرا شود.
وی ادامه داد: خرید چاه با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، حفر و تجهیز یک حلقه چاه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال و اصلاح شبکه آب به طول ۲۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال از جمله طرح‌های تامین آب پایدار شهر هریس هستند.
خانی تاکید کرد: پیش‌بینی کمبود آب در زمان پیک مصرف در این شهر ۱۰۰ لیتر در ثانیه است؛ بنابراین اجرای طرح‌های آبرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت جهت رفع تنش این شهر ضروری است که جهت اجرای طرح‌های آبرسانی یاد شده اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.