تراکتورسازی صحنه تبلیغاتی بعضی ها نیست/ حضرات راجع به کرده های خود صحبت کنند، مردم را عوام فرض نکنند
تراکتورسازی صحنه تبلیغاتی بعضی ها نیست/ حضرات راجع به کرده های خود صحبت کنند، مردم را عوام فرض نکنند

رحیم شهرتی فر معاون سابق استاندار آذربایجان شرقی گفت: باشگاه تراکتور سازی و تیم تراختور تیم محبوب مردم آذربایجان هست اما نردبان ترقی بعضی ها و صفحه و صحنه تبلیغاتی آنان نیست، پیشنهاد می کنم کمی هم راجع به کرده های خود با مردم صحبت کنند و مردم را عوام فرض نکنند

به گزارش قلم پرس، رحیم شهرتی فر معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار اسبق تبریز در واکنش به برخی اظهار نظرات در خصوص موضوعات اخیر تراکتورسازی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

باشگاه تراکتور سازی و تیم تراختور تیم محبوب مردم آذربایجان هست اما نردبان ترقی بعضی ها و صفحه و صحنه تبلیغاتی آنان نیست.

چه شده است که پی درپی از فرصت پیش آمده سوء استفاده می کنند و فقط خودشان را به رخ مردم می کشند ؟

این حضرات سال گذشته و سالهای قبل کجا بودند؟

آیا مساله انتخابات پیش روی مجلس آنها را فعال کرده است ؟

پیشنهاد می کنم کمی هم راجع به کرده های خود با مردم صحبت کنند و مردم را عوام فرض نکنند چرا که مردم آذربایجان و تبریز عزیز هوشمند تر از آن هستند که تصور می کنند .

مردم هوشمندانه از تیم محبوب خود حمایت می کنند و به این قبیل تحرکات تبلیغاتی بی فایده فقط لبخند می زنند.