تداوم اجرای عملیات عمرانی پروژه ۲۴۰۰۰ متر مربعی پردیس فرهنگ و رسانه شهرداری تبریز
تداوم اجرای عملیات عمرانی پروژه ۲۴۰۰۰ متر مربعی پردیس فرهنگ و رسانه شهرداری تبریز

[ad_1] تداوم اجرای عملیات عمرانی پروژه ۲۴۰۰۰ متر مربعی پردیس فرهنگ و رسانه شهرداری تبریز شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: در تداوم احداث پروژه پردیس فرهنگ و رسانه رجائی شهر، کارهای داخلی و تکمیلی این پروژه رو به اتمام است. به گزارش قلم پرس،، موسی علی‌پور زنوزی در تشریح روند عملیات احداث پروژه پردیس فرهنگ […]

[ad_1]


تداوم اجرای عملیات عمرانی پروژه ۲۴۰۰۰ متر مربعی پردیس فرهنگ و رسانه شهرداری تبریز

شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: در تداوم احداث پروژه پردیس فرهنگ و رسانه رجائی شهر، کارهای داخلی و تکمیلی این پروژه رو به اتمام است.

به گزارش قلم پرس،، موسی علی‌پور زنوزی در تشریح روند عملیات احداث پروژه پردیس فرهنگ و رسانه رجائی شهر گفت: این مرکز فرهنگی که برای استفاده اصحاب رسانه در ۲۴ هزار مترمربع مساحت عرصه و در شش طبقه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ احداث شده در حال تکمیل فعالیت های داخلی پروژه همچون انجام سفت‌کاری، گچ‌کاری، کاشی‌کاری و کف‌سازی داخل ساختمان و نصب تاسیسات است.

شهردار منطقه ۲، فضای هر طبقه مرکز فرهنگی پردیس و رسانه رجائی شهر را در یک هزار و ۳۰۰ مترمربع به همراه یک پارک بزرگ بعنوان یک مجموعه فرهنگی کم نظیر برای تجمیع فعالیت های اصحاب رسانه و نمایشگاه دائمی مطبوعات برشمرد.                                                                                                                                 

[ad_2]