تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط هر فردی سریعا پیگیری و برخورد قانونی صورت پذیرد
تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط هر فردی سریعا پیگیری و برخورد قانونی صورت پذیرد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۸ خود اعلام کرد: چنانچه در محل شعبه یا اطراف آن یا صف انتظار رأی دهندگان فرد یا افرادی به هر شکلی اقدام به تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی می نمایند، سریعاً دستور فرمائید موضوع پیگیری و برخورد قانونی صورت پذیرد. به گزارش قلم پرس، متن این اطلاعیه به […]

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۸ خود اعلام کرد: چنانچه در محل شعبه یا اطراف آن یا صف انتظار رأی دهندگان فرد یا افرادی به هر شکلی اقدام به تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی می نمایند، سریعاً دستور فرمائید موضوع پیگیری و برخورد قانونی صورت پذیرد.

به گزارش قلم پرس، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۱۸)

نمایندگان محترم فرماندار در سراسر کشور توجه نمایند با توجه به ممنوعیت هرگونه تبلیغات انتخاباتی در روز رأی گیری ، چنانچه در محل شعبه یا اطراف آن یا صف انتظار رأی دهندگان فرد یا افرادی به هر شکلی اقدام به تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی می نمایند، سریعاً دستور فرمائید موضوع پیگیری و برخورد قانونی صورت پذیرد.
ستاد انتخابات کشور