تاکتیک های خبرنویسی خبرنگاران روسی در حادثه تروریستی مسکو
تاکتیک های خبرنویسی خبرنگاران روسی در حادثه تروریستی مسکو
جدای از سیاست‌های امنیتی، سیاسی و روانی دولت روسیه در نحوه اطلاع رسانی حادثه تروریستی اخیر مسکو، مطلب پیش رو به بخشی از تاکتیک‌های خبرنویسی خبرنگاران روسی فعال در رسانه‌های اصلی این کشور، درباره این حادثه می‌پردازد.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، مهدی جهانتیغی سردبیر خبرگزاری فارس نوشت: جدای از سیاست‌های امنیتی، سیاسی و روانی دولت روسیه در نحوه اطلاع رسانی حادثه تروریستی اخیر مسکو، مطلب پیش رو به بخشی از تاکتیک‌های خبرنویسی خبرنگاران روسی فعال در رسانه‌های اصلی این کشور، درباره این حادثه می‌پردازد.یک: درباره فیلم‌های که در شبکه‌های اجتماعی از لحظات حادثه منتشر شد، مشاهده می‌شود که خبرنویسان روسی به جای انتشار خام این فیلم ها، توصیف محتوای فیلم‌ها را نیز در اخبار می آوردند. بنابراین توصیف محتوای فیلم های منتشر شده بخشی از خبر بود و از انتشار خام فیلم بدون توضیحات اجتناب می‌کردند.
دو: گزارش صحنه حادثه و مشاهدات خبرنگاران حاضر در میدان خیلی جامع و با جزئیات همراه بود و برخلاف عمده رسانه‌های داخلی به گزارش مشاهدات کلی بسنده نمی‌کنند. هر جمله توصیفی از مشاهدات میدانی نیز هدفمند و یا با دادن اطلاعات جدید با تمرکز بر آنچه اتفاق افتاده و خدماتی امنیتی یا درمانی که در صحنه در حال اتفاق است، همراه بود. خبرها تا حد امکان از تحلیل کردن سیاسی، احساسی و حتی نقدهای معمولی پرهیز داشت و فرامتن همه آنها کمک به مدیریت میدان حادثه بود.سه: خبرنگاران روس از انتشار خبر رسمی پذیرفتن و یا نپذیرفتن مسئوولیت حادثه توسط یک گروه تروریستی ابا داشتند. گرچه سیاست کلی روسیه نیز در این حادثه عبور از داعش و متهم کردن اوکراین تا این لحظه بوده ولی انتشار خبر به عهده گرفتن مسوولیت حادثه توسط داعش حتی به صورت یک خبر معمولی نیز پرهیز داشته و اطلاع رسانی این موضوع را در صلاحیت نهادهای مربوطه می‌دانستند.
چهار: یکی از اصولی که خبرنگاران روسی در هنگام خبرنویسی این حادثه رعایت کردند، دادن اطلاعات بیشتر درباره مکان حادثه بود. در حالیکه عمده رسانه‌های ایران در هنگام خبرنویسی حادثه تروریستی سال قبل در کرمان، فقط به گفتن «مزار شهدای کرمان» اشاره می‌کردند ولی خبرنگاران روسی درباره مختصات مکان حادثه، تاریخچه آن، موقعیت جغرافیایی، اماکن و برنامه‌های که در آنجا وجود دارد و حتی نوع گروه‌ها و جمعیت مردمی که به این منطقه مراجعه می‌کنند، اطلاعات جزیی ارائه دادند. طبیعی است که گفتن این جزئیات در بدست گرفتن روایت حادثه و همراه کردن مخاطب تا چه حد تاثیر گذار هست.
انتهای پیام/