بیانیه باشگاه تراکتورسازى در خصوص تکمیل پرونده حرفه اى؛/  همه چیز در چهارچوب قانون
بیانیه باشگاه تراکتورسازى در خصوص تکمیل پرونده حرفه اى؛/  همه چیز در چهارچوب قانون

باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص تکمیل پرونده حرفه‌اى بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش قلم پرس متن این بیانیه به شرح زیر است:   بسمه تعالى  پیرو انتشار برخى اخبار و اظهارات نادرست پیرامون روند تکمیل پرونده حرفه اى سازى باشگاهها و با توجه به ضرورت شفاف سازى در این خصوص باشگاه تراکتورسازى تبریز نسبت به ارائه […]

باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص تکمیل پرونده حرفه‌اى بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش قلم پرس متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

بسمه تعالى

 پیرو انتشار برخى اخبار و اظهارات نادرست پیرامون روند تکمیل پرونده حرفه اى سازى باشگاهها و با توجه به ضرورت شفاف سازى در این خصوص باشگاه تراکتورسازى تبریز نسبت به ارائه گزارش تفصیلى در خصوص طى این مراحل بر اساس مهلت تعیین شده به شرح ذیل اقدام مى نماید؛
یکم؛کلیه مراحل تکمیل و آماده سازى مستندات مورد نیاز در پرونده حرفه اى سازى طبق دستورالعمل و با هماهنگى کامل مسئولین محترم فدراسیون فوتبال پیش رفت و در نهایت آخرین بخش شامل بر تکمیل و ارائه مستندات مالى به شکل کاملا شفاف و قانونى صورت پذیرفت.
حواشى ایجاد شده پیرامون تکمیل پرونده مالى و نحوه تسویه و تفاهم با طلبکاران در خصوص باشگاه تراکتورسازى تبریز به هیچ وجه صحیح نبوده و هیچ گونه ابهامى در این بخش وجود ندارد.
دوم؛باشگاه تراکتورسازى تبریز طبق قانون ابتدا نسبت به پرداخت کلیه بدهى هاى قطعى اعلام شده از سوى فدراسیون جهانى فوتبال فیفا اقدام نموده و در مرحله نخست وضعیت پرونده هاى مالى خود در صحنه بین المللى را به شکل کامل معین و شفاف نموده است.
دومین گام بر اساس دستور العمل مسئولین محترم فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف بدهى هاى داخلى باشگاه بر مبناى احکام کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال بود که بر اساس قانون در مهلت انجام شده صورت پذیرفت.
ابتدا با کلیه نفرات معرفى شده بر اساس حکم کمیته انضباطى توافق صورت پذیرفت و در ادامه مبالغ مورد نظر اشخاص پرداخت گردید.
جهت تسویه حساب با کلیه طلبکاران خارجى و داخلى که داراى حکم قطعى بودند بیش از ١١ میلیارد تومان پرداخت شده که مستندات و اسناد مالى مربوطه موجود مى باشد.
سوم؛باشگاه فرهنگى ورزشى تراکتورسازى مراتب قدردانى و تشکر خود را نسبت به کلیه کسانى که در این روزها یاور و همراه این مجموعه بودند اعلام مى دارد خصوصا مسئولین محترم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال جمهورى اسلامى ایران با این وجود لازم است بر این نکته تاکید شود که تعامل صورت گرفته از سوى وزارت محترم ورزش و دولت محترم شامل بر وعده تامین اعتبارات لازم جهت پرداخت بدهى ها بوده و در این خصوص رایزنى هاى ارزشمندى صورت پذیرفته است. با این وجود باشگاه تراکتورسازى جهت پرداخت بدهى هاى خود به شدت مقروض گردیده و در انتظار دریافت کمک هاى نقدى است.
مساعدت هاى صورت گرفته از جانب مسئولین محترم فدراسیون فوتبال نیز در دایره ضوابط و قوانین فوتبال حرفه اى و در راستاى رهنمایى و هدایت صحیح عوامل باشگاه در روند تکمیل پرونده حرفه اى صورت گرفته و هرگز شامل بر اقدامى فراتر از اختیارات قانونى این فدراسیون نبوده است.
چهارم؛بر اساس موارد فوق از اعضاى خانواده بزرگ فوتبال کشور درخواست مى کنیم از گمانه زنى هاى بى مورد  و  اظهارنظرهاى شتاب زده و نادرست که در این موقعیت حساس اعتبار فوتبال ایران را خدشه دار مى سازد پرهیز نمایند.
تکمیل فرآیند حرفه اى سازى و تسویه حساب با طلبکاران باشگاه در این مهلت کوتاه حاصل زحمات شبانه روزى عوامل مرتبط از جانب باشگاه و فدراسیون محترم بوده در حالى که برخى اظهارات و اخبار نادرست زحمات صادقانه و خالصانه این عزیزان را زیر سوال مى برد.