بعیدی‌نژاد: پس از برجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است
بعیدی‌نژاد: پس از برجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، بیا بیان اینکه با حصول برجام  روند سرمایه گذاری خارجی در کشور معكوس شده است، گفت: بنا به اظهارات رسمي مقامات اقتصادي كشور فقط در سه ماهه بعد از اجراي برجام، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به ميزان حدود ۳٫۵ ميليارد دلار رسيده است. به گزارش قلم […]

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، بیا بیان اینکه با حصول برجام  روند سرمایه گذاری خارجی در کشور معكوس شده است، گفت: بنا به اظهارات رسمي مقامات اقتصادي كشور فقط در سه ماهه بعد از اجراي برجام، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به ميزان حدود ۳٫۵ ميليارد دلار رسيده است.

به گزارش قلم پرس، حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در کانال تلگرام خود با اشاره به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در ایران نوشت :

١- گزارش آنكتاد يا همان “كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل” در خصوص كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۱۵ در رسانه ها انعكاس وسيعي داشت، اما بخشي از واقعيت درگزارشات چندان كه بايد منعكس نگرديد.

٢- چنانچه به آمارهاي آنكتاد در چند سال گذشته كه همه به سالهاي قبل از حصول برجام ميگردد توجه شود، روند تحميل تحريمهاي ظالمانه بر اقتصاد ايران روشن ميشود. بر اساس آمارها ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از سال ۲۰۱۲ روندي كاهشي داشته و به اينصورت بوده است:
سال ۲۰۱۲…………مبلغ ۴ ميليارد و ۶۶۲ ميليون دلار
سال ۲۰۱۳………… مبلغ ۳ ميليارد و ۵۰ ميليون دلار
سال ۲۰۱۴………….مبلغ ۲ ميليارد و ۱۰۵ ميليون دلار
سال ۲۰۱۵………….مبلغ ۲ ميليارد و ۵۰ ميليون دلار
حالا با اين روند كه همه به سالهاي اوج تشديد تحريمها در دوره قبل از برجام برميگردد، ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت عدم تحقق برجام، طبيعتا اين روند كاهشي ادامه مي يافت. اين در شرايط است كه نرخ سرمايه گذاري خارجي در تركيه در همين سالها بيش از ۱۲ ميليارد دلار بوده است .

٣- با حصول برجام اين روند معكوس شده است و بنا به اظهارات رسمي مقامات اقتصادي كشور فقط در سه ماهه بعد از اجراي برجام، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به ميزان حدود ۳٫۵ ميليارد دلار رسيده است. طبيعتا آخرين تغييرات سطح سرمايه گذاري در اولين دوره پسابرجام در گزارش سال ۲۰۱۶ آنكتاد خواهد آمد.