بعیدی‌نژاد: پس از برجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است
بعیدی‌نژاد: پس از برجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، بیا بیان اینکه با حصول برجام  روند سرمایه گذاری خارجی در کشور معکوس شده است، گفت: بنا به اظهارات رسمی مقامات اقتصادی کشور فقط در سه ماهه بعد از اجرای برجام، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به میزان حدود ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش قلم […]

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، بیا بیان اینکه با حصول برجام  روند سرمایه گذاری خارجی در کشور معکوس شده است، گفت: بنا به اظهارات رسمی مقامات اقتصادی کشور فقط در سه ماهه بعد از اجرای برجام، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به میزان حدود ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش قلم پرس، حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در کانال تلگرام خود با اشاره به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در ایران نوشت :

١- گزارش آنکتاد یا همان “کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل” در خصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت درگزارشات چندان که باید منعکس نگردید.

٢- چنانچه به آمارهای آنکتاد در چند سال گذشته که همه به سالهای قبل از حصول برجام میگردد توجه شود، روند تحمیل تحریمهای ظالمانه بر اقتصاد ایران روشن میشود. بر اساس آمارها میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از سال ۲۰۱۲ روندی کاهشی داشته و به اینصورت بوده است:
سال ۲۰۱۲…………مبلغ ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار
سال ۲۰۱۳………… مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار
سال ۲۰۱۴………….مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار
سال ۲۰۱۵………….مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار
حالا با این روند که همه به سالهای اوج تشدید تحریمها در دوره قبل از برجام برمیگردد، میتوان نتیجه گرفت که در صورت عدم تحقق برجام، طبیعتا این روند کاهشی ادامه می یافت. این در شرایط است که نرخ سرمایه گذاری خارجی در ترکیه در همین سالها بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است .

٣- با حصول برجام این روند معکوس شده است و بنا به اظهارات رسمی مقامات اقتصادی کشور فقط در سه ماهه بعد از اجرای برجام، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به میزان حدود ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است. طبیعتا آخرین تغییرات سطح سرمایه گذاری در اولین دوره پسابرجام در گزارش سال ۲۰۱۶ آنکتاد خواهد آمد.