برگزاری کارگاههای آموزشی (ارتباط موثر) حامیان آب نواحی پنچگانه آموزش و پرورش تبریز شروع شد
برگزاری کارگاههای آموزشی (ارتباط موثر) حامیان آب نواحی پنچگانه آموزش و پرورش تبریز شروع شد
گارگاههای آموزشی حامیان آب با همکاری شرکت آب و فاضلاب و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار در نواحی پنجگانه آموزش و پرورش تبریز برگزار میشود.

به گزارش قلم پرس، در این کارگاه از هر ناحیه ۲۵ دانش آموز دختر و ۲۵ دانش آموز پسر جمعا ۲۵۰ دانش آموز شرکت خواهند کرد و طی ۱۰ کارگاه آموزشی نیم روزه با مفاهیم ارتباط موثر و بابد ها و نبایدهای انتقال مفاهیم آموزشی آشنا خواهند شد.
اولین دوره این کارگاهها طی دو مرحله در مدرسه امام علی ناحیه یک تبریز بصورت دوشیفت صبح و بعد از ظهر برای دختران و پسران منتخب مدارس برگزار شد.
در این کارگاهها سعی شده است  تا دانش آموزان مراحل طراحی برنامه آموزشی ، ارائه موثرمفاهیم و کار تیمی را را فرا گیرند.
دانش آموزان حامی آب بعد از طی دوره های آموزشی متعدد به عنوان نیروهای آموزشی درمدارس برای مقاطع بالا آماده میشوند و در واقع سفیران آموزشی شرکت آب و فاضلاب در مدارس طبق برنامه های اعلامی خواهند بود.
روابط عمومی شرکت آب  وفاضلاب استان به عنوان مجری پروژه در طول اجرای کارگاهها همراه و همکار کادر تسهیل گری و آموزشی است.

 

انتهای پیام/