برگزاری جلسات مشترک برای رفع تکدی گری
برگزاری جلسات مشترک برای رفع تکدی گری

سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز در دیدار با مسئولان موسسه خیریه حمایت از مستمندان، این موسسه را افتخاری برای تبریز دانست. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در دیدار با جمعی از مسئولان انجمن خیریه حمایت از مستمندان تبریز با اشاره به همکاری تنگاتنگ و مشترک شهرداری تبریز و این موسسه […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز در دیدار با مسئولان موسسه خیریه حمایت از مستمندان، این موسسه را افتخاری برای تبریز دانست.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در دیدار با جمعی از مسئولان انجمن خیریه حمایت از مستمندان تبریز با اشاره به همکاری تنگاتنگ و مشترک شهرداری تبریز و این موسسه برای جمع آوری متکدیان حرفه ای از سطح شهر اظهار داشت: اداره کل ساماندهی آسیب دیدگان  اجتماعی در طول سال همکاری تنگاتنگی با موسسه دارد و شهرداری تبریز در سال جاری از تمامی امکانات خود برای توسعه همکاری با موسسه استفاده خواهد کرد.