بروشور عملکرد جهاد آبرسانی در مسیر راهیپمایی۲۲ بهمن توزیع شد
بروشور عملکرد جهاد آبرسانی در مسیر راهیپمایی۲۲ بهمن توزیع شد

[ad_1] بروشور عملکرد جهاد آبرسانی در مسیر راهیپمایی۲۲ بهمن توزیع شد مدیر روابط عمومی آبفا آذربایجان شرقی از تهیه و توزیع بروشور عملکرد جهاد آبرسانی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد. محمدباقر شکری در گفتگو با روابط عمومی آبفای استان بیان کرد: باهدف آشنایی وآگاهی اقشار مختلف جامعه با عملکرد شرکت آب وفاضلاب در […]

[ad_1]

بروشور عملکرد جهاد آبرسانی در مسیر راهیپمایی۲۲ بهمن توزیع شد

مدیر روابط عمومی آبفا آذربایجان شرقی از تهیه و توزیع بروشور عملکرد جهاد آبرسانی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد.

محمدباقر شکری در گفتگو با روابط عمومی آبفای استان بیان کرد: باهدف آشنایی وآگاهی اقشار مختلف جامعه با عملکرد شرکت آب وفاضلاب در خصوص جهاد آبرسانی و زدودن غبار محرومیت از روستاهای کشور اقدام به تهیه برشور و توزیع آن در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن نمود.
مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت  یادآور شد: محتوای این بروشورها شامل مجموعه ای از اقدامات شرکت آب وفاضلاب در جهت رفع تنش آبی و تامین آب شرب پایدار در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی در قالب جهاد آبرسانی می باشد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم انجام اینگونه اقدامات بتواند گوشه ای از تلاش کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان در جهت رفع تنش آبی روستاهای استان را به عموم جامعه نمایان سازد.

 

[ad_2]