به گزارش شهریار، اکبر امجدی با اشاره به پیشینه برگزاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی در تبریز گفت: سال‌های قبل تبریز به دلیل برگزاری سمپوزیوم‌های ملی و بین‌المللی مجسمه‌سازی، یکی از قطب‌های این هنر در کشور به شمار می‌رفت؛ ولی با شیوع کرونا و برخی مشکلات جانبی، برگزاری این سمپوزیوم‌ها نیز با وقفه روبرو شد. وی افزود: بر این […]

به گزارش شهریار، اکبر امجدی با اشاره به پیشینه برگزاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی در تبریز گفت: سال‌های قبل تبریز به دلیل برگزاری سمپوزیوم‌های ملی و بین‌المللی مجسمه‌سازی، یکی از قطب‌های این هنر در کشور به شمار می‌رفت؛ ولی با شیوع کرونا و برخی مشکلات جانبی، برگزاری این سمپوزیوم‌ها نیز با وقفه روبرو شد.

وی افزود: بر این اساس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد تا با برگزاری چهارمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی در سال آتی، بار دیگر هنرمندان نامی این هنر را گرد هم آورد و نام تبریز را در تارک هنر تلألوئی دیگر بخشد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ضمن اعلام آغاز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای اجرا و برگزاری این سمپوزیوم، اظهار امیدواری کرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بتواند این برنامه مهم هنری را به نحو احسن اجرا کرده و میزبان خوبی برای برنامه‌های هنری تبریز کهن باشد.