با مساعدت خیرین آبرسان  ۱۹۹ روستای استان آذربایجان شرقی از آب پایدار برخوردار شدند
با مساعدت خیرین آبرسان  ۱۹۹ روستای استان آذربایجان شرقی از آب پایدار برخوردار شدند

با مساعدت خیرین آبرسان ۱۹۹ روستای استان آذربایجان شرقی از آب پایدار برخوردار شدند خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی : بامساعدت و مشارکت خیرین آبرسانی و در یک و نیم سال گذشته طرح های جهاد آبرسانی در ۲۵ شهرستان اجرا و ۱۹۹ روستای استان آذربایجان‌شرقی از آب شرب بهداشتی سالم و پایدار […]با مساعدت خیرین آبرسان ۱۹۹ روستای استان آذربایجان شرقی از آب پایدار برخوردار شدند

خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی : بامساعدت و مشارکت خیرین آبرسانی و در یک و نیم سال گذشته طرح های جهاد آبرسانی در ۲۵ شهرستان اجرا و ۱۹۹ روستای استان آذربایجان‌شرقی از آب شرب بهداشتی سالم و پایدار بهره مند شدند.

به گزارش قلم پرس، ، خانی با اشاره به همراهی و مشارکت خیرین استان در امر جهاد آبرسانی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام یافته قرار بود در یک و نیم سال گذشته خیرین آبرسانی در ۱۸۰ روستا و با اعتبار  ۱۱۰ میلیارد ریالی طرح های تامین آب انجام بدهند که با مشارکت بیشتر این عزیزان شرکت آب و فاضلاب استان توانست با اقدامات عمرانی انجام یافته، هموطنان ساکن در ۱۹۹ روستا را از آب بهداشتی پایدار بهره مند شدند.
وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰ روستاهای تحت پوشش ۱۴۹۴ روستا بود که  در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۱۳ روستا به این  تعداد اضافه شد که ۶۶ روستا در قالب قرارداد اول محرومیت زدایی ، ۹۲ روستا نیز با مشارکت خیرین آبرسانی (با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال) و ۶۵ روستا در قالب اعتبارات استانی و منابع داخلی شرکت به آبرسانی پایدار رسیده اند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۸۷ روستا با اعتباری بالغ بر ۵۸۰ میلیارد ریال به آبرسانی پایدار رسیده اند و عملیات آبرسانی تعداد ۴۵ روستا نیز از محل مشارکت خیرین در دست اجرا می باشد.
خانی ادامه داد: خیرین بزرگوار برای پایدارسازی و تامین آب در روستاهای مورد هدف در سال ۱۴۰۲ ،  اقدام به تهیه و تحویل ۶۰ کیلومتر لوله مورد نیاز، مشارکت در حفر و تجهیز ۵۵ حلقه چاه، اجرای ۱۲ واحد ایستگاه پمپاژ آب، اجرای ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آبرسانی، مشارکت در اجرای ۳۴ کیلومتر خطوط انتقال آبرسانی و کمک به خرید یا احداث ۱۳ باب مخزن با مجموع ظرفیت بیش از ۲ هزار متر مکعب کرده اند.
وی در خصوص اجرای طرح محرومیت زدایی در قالب جهاد آبرسانی خاطرنشان کرد: مرحله اول طرح محرومیت زدایی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سطح روستاهای استان در حال اجراست و با اتمام کامل این طرح ها بیش از ۱۷۸ روستا در مناطق مختلف استان از آب بهداشتی و پایدار بهره مند خواهد شد.