بازوی قطع شده, بالگرد اورژانس هوائی را به شبستر کشاند
بازوی قطع شده, بالگرد اورژانس هوائی را به شبستر کشاند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال گیر کردن بازوی مرد ۳۰ ساله در تسمه کارگاه آجر پزی, تکنسینهای پایگاه شرفخانه اعزام و بیمار با بالگرد اورژانس هوائی به تبریز منتقل شد به گزارش قلم پرس، دکتر روزبه رجائی غفوری گفت: ساعت ۱۸:۱۰ امروز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ اعلام گزارشی مبنی بر […]

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال گیر کردن بازوی مرد ۳۰ ساله در تسمه کارگاه آجر پزی, تکنسینهای پایگاه شرفخانه اعزام و بیمار با بالگرد اورژانس هوائی به تبریز منتقل شد
به گزارش قلم پرس، دکتر روزبه رجائی غفوری گفت: ساعت ۱۸:۱۰ امروز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ اعلام گزارشی مبنی بر گیر کردن بازوی کارگر ۳۰ ساله ای در کوره آجرپزی روستای علی بیگلو به اپراتوری فوریتهای پزشکی شبستر انجام شد.
وی ادامه داد: با اعزام پایگاه اورژانس ۱۱۵ شرفخانه بمحل حادثه و بررسی وضیعت مصدوم, از قطع شدن بازوی این مرد ۳۰ ساله خبر دادند.
دکتر رجائی ادامه داد: تکنسینهای اعزامی اقدامات پیش بیمارستانی را برای این مصدوم انجام و به بیمارستان شبستر انتقال دادند.
وی گفت: همزمان بالگرد اورژانس هوائی به شبستر اعزام و بیمار تحت کنترل خدمات درمانی به بیمارستان امام رضا تبریز انتقال داده شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: کنترل خونریزی و مرطوب نگه داشتن اندام قطع شده, امکان پیوند را ممکن میسازد .